Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ergotín – význam cudzieho slova

alkaloid obsiahnutý v námeli