Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ergotín - význam cudzieho slova

alkaloid obsiahnutý v námeli