Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ergotoxín - význam cudzieho slova

peptidový alkaloid námeľu