Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ergotoxín – význam cudzieho slova

peptidový alkaloid námeľu