Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

erudícia – význam cudzieho slova

dôkladné vzdelanie, schopnosť, zbehlosť, učenosť