Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

etický - význam cudzieho slova

mravný, morálny