Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

etický – význam cudzieho slova

mravný, morálny