Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exemplifikácia – význam cudzieho slova

doloženie na príkladoch, uvedenie príkladu; overený opis dokumentu