Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exhaustácia - význam cudzieho slova

vyčerpanosť, duševné a telesné vyčerpanie