Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exkomunikácia – význam cudzieho slova

vyobcovanie, vylúčenie z cirkvi