Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exkomunikácia - význam cudzieho slova

vyobcovanie, vylúčenie z cirkvi