Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exkoriácia - význam cudzieho slova

odrenina kože