Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exkoriácia – význam cudzieho slova

odrenina kože