Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exkulpácia – význam cudzieho slova

zbavenie viny, ospravedlnenie, vyvinenie