Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exkulpácia - význam cudzieho slova

zbavenie viny, ospravedlnenie, vyvinenie