Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exogénny – význam cudzieho slova

vonkajší, zavinený vonkajšími príčinami; súvisiaci so zemským povrchom