Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exotický – význam cudzieho slova

cudzokrajný, neobvyklý, cudzí, nápadný; v geológii pochádzajúci z inej formácie