Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exozoochória – význam cudzieho slova

rozširovanie rastlinných semien živočíchmi