Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

expatriácia – význam cudzieho slova

vypovedanie z vlasti; zbavenie štátneho občianstva