Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

expatriácia - význam cudzieho slova

vypovedanie z vlasti; zbavenie štátneho občianstva