Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

extrémizmus - význam cudzieho slova

krajne radikálne, výstredné konanie a postoje k verejným záležitostiam