Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

extrémny – význam cudzieho slova

hraničný, radikálny, výstredný; v medicíne vonkajší, hraničný