Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

extrúzia – význam cudzieho slova

výron magmy na zemský povrch; vytláčanie