Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

extravilán - význam cudzieho slova

nezastavané územie v rámci hraníc sídla