Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ezoterický - význam cudzieho slova

tajný, zasvätený, vnútorný; prístupný iba zasväteným; týkajúci sa ezoteriky