Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fáza – význam cudzieho slova

časový úsek, vývojové obdobie, časť, etapa; obdobie po premnožení organizmov s výrazným poklesom počtu jedincov v populácii, retrogradácia