Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fázovanie – význam cudzieho slova

časové, fázové zosúladenie, synchronizovanie