Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

féma – význam cudzieho slova

stredoveký nemecký tajný hrdelný súd; po II. svetovej vojne sprisahanecká teroristická organizácia