Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fóbia – význam cudzieho slova

chorobný strach, úzkosť; nenávisť, odpor