Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fórum – význam cudzieho slova

trhovisko, námestie; verejné priestranstvo na hlásanie názorov; verejnosť