Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fúria – význam cudzieho slova

zlá, pomstychtivá žena; zúrivá, besniaca bytosť