Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fúzia chromozómová – význam cudzieho slova

splynutie niekoľkých chromozómov do jediného chromozómu