Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fýzia – význam cudzieho slova

telesnosť, telesný stav alebo vzhľad