Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fabulácia - význam cudzieho slova

vymýšľanie deja ako podkladu literárneho diela