Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

facilizácia - význam cudzieho slova

uľahčenie výkonu alebo aktivity