Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

facilizácia – význam cudzieho slova

uľahčenie výkonu alebo aktivity