Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fagocytóza – význam cudzieho slova

schopnosť buniek pohlcovať pevné častice