Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fagocytóza - význam cudzieho slova

schopnosť buniek pohlcovať pevné častice