Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fakolýza – význam cudzieho slova

uvoľnenie šošovky oka