Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

faktoriál čísla – význam cudzieho slova

súčin prirodzených čísiel od jednej do daného čísla