Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

falický kult - význam cudzieho slova

u niektorých národov kult mužských bohov plodnosti, kult mužského pohlavného orgánu