Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

falzátor - význam cudzieho slova

falšovateľ, napodobňovateľ