Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

falzifikácia - význam cudzieho slova

napodobňovanie, falšovanie; vyvracanie teórie alebo hypotézy