Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fanfára - význam cudzieho slova

slávnostné trúbenie; krátka slávnostná skladba pre dychové a bicie nástroje