Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fantóm - význam cudzieho slova

napodobenina ľudského tela na výučbu medikov; pocit existencie amputovanej ruky alebo nohy, chýbajúcich orgánov a pod.; prelud, prízrak, príšera, strašidlo; citový prežitok na základe predstavy