Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

farmakológia - význam cudzieho slova

náuka o liekoch a ich účinkoch na ľudský organizmus