Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

farmakománia – význam cudzieho slova

chorobná túžba po liekoch alebo drogách