Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

farnosť - význam cudzieho slova

najmenšia územnosprávna jednotka stanovená biskupom, s vlastným kostolom a správcom