Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fasáda – význam cudzieho slova

priečelie budovy; vonkajšok, povrch