Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fasáda - význam cudzieho slova

priečelie budovy; vonkajšok, povrch