Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fascinovať – význam cudzieho slova

uchvátiť, oslniť, upútať