Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fastidiózny – význam cudzieho slova

odporný, odpudzujúci, protivný