Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

favorizovať – význam cudzieho slova

dávať prednosť, chrániť, nadržiavať