Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

favorizovať - význam cudzieho slova

dávať prednosť, chrániť, nadržiavať