Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

featón - význam cudzieho slova

ľahký kočiar; typ športovej karosérie so sklápacou strechou