Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fec. – význam cudzieho slova

skratka latinského slova fecit = urobil, vytvoril, označenie tvorcu na umeleckom diele