Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

federácia – význam cudzieho slova

zväz, zväzok, združenie; zväz štátov s jednotnou vládou a štátnym občianstvom a niektorými vládnymi funkciami; spolkový štát