Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

felónia – význam cudzieho slova

porušenie vernosti vazala voči lénnemu pánovi, zrada, vierolomnosť